Trước đó, hẳn nhiều bạn cũng đã nghe qua tin đồn về việc ba ông lớn của làng laptop Nhật Bản sẽ sát nhập mảng máy tính lại với nhau. Hôm nay, giám đốc điều hành công ty mẹ của VAIO đã xác nhận thỏa thuận này đang được lên kế hoạch để ký kết vào cuối tháng ba.

Read More